Informacje po spotkaniu organizacyjnym

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy najważniejsze informacje poruszone podczas spotkania organizacyjnego w dniu 6 czerwca 2017 roku. Na końcu znajdują się linki do najważniejszych dokumentów. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt – towarzystwo.szeligowski@gmail.com.

  1. Opłata za udział w warsztatach wynosi 1.300,00 PLN. W związku z powyższym ostatnia rata – płatna do 15 czerwca 2017 – wynosi 400,00 PLN. Uprzejmie prosimy o terminowe wpłaty i jednocześnie prosimy o wpłacenie zaległych.
  2. Prezentacja ze spotkania jest dostępna tutaj.
  3. Podczas spotkania omówiliśmy i przekazaliśmy obecnym karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku wraz z regulaminem warsztatów oraz zgodą na jazdę konną. Osoby, które nie pojawiły się na zebraniu, mogą wszystkie dokumenty odebrać u nauczyciela historii i etyki, p. Marcina Czai.
  4. Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku wypełniamy poprzez uzupełnienie wszystkich żółtych pół. Dokument ten musi być podpisany przez obojga rodziców w dwóch miejscach – na 2 i 4 stronie. Jeżeli sytuacja rodzinna uniemożliwia podpisanie karty przez obojga rodziców, informację na ten temat prosimy zamieścić na stronie 4, w sekcji ZGODY i OŚWIADCZENIA, pkt 3.
  5. Regulamin warsztatów podpisują rodzice oraz uczestnik.
  6. Zgodę na jazdę konną prosimy wypełnić zgodnie z Państwa wolą. Niezależnie od wyrażenia lub niewyrażenia zgody, dokument ten musi być również podpisany przez obojga rodziców.
  7. Wypełnione karty kwalifikacyjne, podpisany regulamin warsztatów oraz zgodę na jazdę konną należy przekazać p. Marcinowi Czai do dnia 14 czerwca 2017 roku.
  8. Zgodnie z tradycją naszych warsztatów, każde dziecko otrzyma okolicznościową koszulkę T-shirt. W związku z tym, potrzebujemy od Państwa informacji na temat rozmiaru. Na naszej stronie udostępniliśmy odpowiedni formularzuprzejmie prosimy o jego wypełnienie do dnia 9 czerwca 2017 roku.
  9. Jeżeli ktoś z Państwa życzyłby sobie fakturę (do przedłożenia w zakładzie pracy), prosimy o zgłoszenie tego faktu via e-mail (max. do 30 czerwca 2017), podając imię i nazwisko osoby, na którą ma być wystawiona faktura i dokładny adres zamieszkania. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń, przekażemy je do księgowości celem wystawienia stosownych dokumentów.

Linki do najważniejszych dokumentów:

Prezentacja ze spotkania organizacyjnego w dniu 6 czerwca 2017


Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (do druku dwustronnego)


Regulamin Letnich Warsztatów Muzycznych 2017


Zgoda na jazdę konną


Letnie Warsztaty Muzyczne 2017 w pigułce (na lodówkę)